header image

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ PODRŽAVA SIA PROJEKAT, PRIJAVE ZA OBUKE SU U TOKU

05.03.2020.
blog image

Social Impact Award – SIA najveći je međunarodni projekat na temu društvenog biznisa, posvećen mladima, koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Vienna University of Economics and Business. Fokus ovog programa je na mladima od 14 do 30 godina starosti koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u zemlji i svijetu. Program se danas sprovodi u više od 15 zemalja Evrope, Azije i Afrike te obuhvata više od 8.000 mladih godišnje.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj prepoznao je značaj i važnost SIA projekta i odazvao se na poziv Centra za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS) da finansijski podrži ovaj projekta kako bi uključili i mlade sa teritorije naše opštine. Vrlo nam je važno da mladi iz naše opštine razvijaju preduzetničku svijest, razmišljaju o poslovnim idejama sa društvenim uticajem i koristeći sve što ovaj program nudi uspješno završe obuke i apliciraju sa biznis idejama.

Ovom prilikom pozivamo mlade starosti od 14 do 30 godina koji žele da postanu „kreatori promjena“ i budući preduzetnici da se prijave za Social Impact Award program.

Mladi društveni preduzetnici mogu da prijave svoje ideje, a najbolji timovi dobiće mentorsku podršku, početni kapital od 1.500 eura i putovanje na međunarodni samit koji se ove godine održava u prijestonici Češke, Pragu. Za ovaj program mogu da se prijave srednjoškolci i studenti, kao i svi pojedinci ili timovi sačinjeni od članova koji imaju od 16 do 30 godina. Prijavljivanje projekata će biti moguće do 15. maja, na platformi https://montenegro.socialimpactaward.net/.

Prijave za obuke na temu kreiranja ideja sa društvenim uticajem, struktuiranja ideja, kreiranja uticaja, poslovnog modeliranja i poslovnog planiranja za Opštinu Kotor do 13. marta. Za radionice se mogu prijaviti svi stariji od 14 godina, a sa projektom (rok je 15. maj) uslov je da većina članova tima ima preko 16 godina.