header image

SEMINAR - COVID19 I KRIZNI MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

18.08.2020.
blog image

Juče, 17.08.2020. god. sa početkom u 11:00 časova, u crkvi Sv. Pavla u kotorskom Starom gradu, u organizaciji Opštine Kotor – Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, održan je seminar pod nazivom „COVID19 i krizni menadžment u malim i srednjim preduzećima (MSP)“.

Prisutne je pozdravila Tamara Lompar, sekretarka Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, ističući da je cilj seminara omogućiti kotorskim preduzetnicima i zainteresovanim licima da od strane eminentnih stručnjaka iz oblasti preduzetništva MSP dobiju odgovore kako se ponašati u krizi i kako ublažiti i prevazići štetu koju je nanijela pandemija Covid 19.

Na temu „Krizni menadžment u MSP“ govorio je Prof. dr Vasilije Kostić. Rekao je da je kriza šansa, da biznisi moraju biti inovativni i prilagoditi se kako bi preživjeli. Naglasio je da treba preduzeti sve što je moguće kako ne bi došlo do otpuštanja zaposlenih. Prof. dr Jelena Perović je govorila na temu “Marketing strategija i tehnika u Covid 19 krizi“ savjetujući biznise da ne gube kontakt sa klijentima, pri tom ističući značaj digitalnog marketinga. Poučno i zanimljivo predavanje bilo je i na temu „Uticaj pandemije Covid19 na turističko poslovanje“ o kojoj je govorio Doc. dr Luka B. Uskoković. Prof. Uskoković je govorio o digitilizaciji i brend menadžmentu. Istakao je da i diversifikacija biznisa može biti odgovor na krizu.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će nastaviti i u buduće organizovati ovakve događaje za kotorske preduzetnike. O aktuelnim temama se mora razgovarati i komunikacija i saradnja na relaciji privatni i javni sektor sada mora biti još intezivnija.

Moderatorka seminara bila je Anđela Milošević, Samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva.