header image

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

KONKURS ZA DODJELU LINIJA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU

Predmet ovog konkursa je dodjela linije za  prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju prema utvrđenom Planu linija i Redu vožnje.Prilog: Dokumentacija...

Saznajte više 13.12.2017.

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODJAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2017 GODINU

1.Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvodjači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor a koji su registrovani do dana ovjavljivanja ovog poziva...

Saznajte više 08.12.2017.

NACRT ODLUKE O POSTICAJIMA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 25.09.2017.godine utvrdila Nacrt Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede i stavila na javnu raspravu.PROGRAM JAVNE RASPRAVE1. Povodom Nacrta...

Saznajte više 29.09.2017.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Poštovani sugrađani,Opština Kotor je donijela odluku da se u narednom periodu kroz sveobuhvatnu analizu postojećeg sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika i cio spektar...

Saznajte više 18.09.2015.

„STUDIJA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG TRANSPORTA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KOTORA“

OPŠTI REZIME: Gradski transportni sistem sa svojim performansama (efikasnost, kapacitet, brzina), tehnologijom, kvalitetom, troškovima (investicija i eksploatacije) i uticajem na životnu sredinu, predstavlja jedan od...

Saznajte više 16.09.2015.

Nacrt odluke o auto-taxi prevozu

Nacrt odluke o auto-taxi prevozu...

Saznajte više 28.07.2015.

OBAVJEŠTENJE - JAVNA RASPRAVA - SAOBRACAJ

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANA LICA DA JE, DANA 02. 07. 2015. GODINE, OTVORENA JAVNA RASPRAVA POVODOM : 1. NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA...

Saznajte više 07.07.2015.

Odluka o izmijeni i dopuni Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANA LICA DA JE, DANA 30. 12. 2014. GODINE, OTVORENA JAVNA RASPRAVA POVODOM: NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UREDJENJU GRADA I NASELJA...

Saznajte više 15.01.2015.