Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

OBJAVLJENA ANALIZA LOKALNIH TRŽIŠTA RADA U CRNOJ GORI

Juče je na sajtu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu www.eesp.me objavljena Analiza lokalnih tržišta rada u Crnoj Gori. U izradi Analize...

Saznajte više 30.06.2020.

INFO SRIJEDA U BIZNIS CENTRU

  Od 1. jula 2020. godine, svake srijede u periodu od 8:00 do 11:00h, službenice Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, biti će na...

Saznajte više 16.06.2020.

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAMIJENJENJIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U 2020. GODINI

Komisija za raspodjelu sredstva za podršku ženskom preduzetništvu na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl....

Saznajte više 26.05.2020.

OBAVJEŠTENJE - INFO DAN

Obavještenje Na sjednici održanoj 30.04.2020. godine, Skupština Opštine Kotor je usvojila Odluku o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu. Uskoro će biti...

Saznajte više 19.05.2020.

REGISTRACIJA PREDUZETNIKA I REGISTRACIJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Obavještenje Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj je pripremio dvije informativne brošure za buduće preduzetnike - Registracija preduzetnika i Registracija društva s ograničenom odgovornošću.Brošure...

Saznajte više 19.05.2020.

BUDIMO SOLIDARNI

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor obaviještava javnost o inicijativi DOO "Školjke Boke" Kotor, koja se odnosi na skromnu donaciju po...

Saznajte više 08.05.2020.

OBAVJEŠTENJE O INFORMATIVNOM SASTANKU SA REGISTROVANIM POLJOPRIVEEDNIM PROIZVOĐAČIMA, LICIMA KOJI SU U PROCESU REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I LICIMA KOJI SE BAVE MARIKULTUROM I RIBARSTVOM

„U skadu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede („Sl. List CG – opštinski propisi“, br 050/17, od 07.12.2017., 010/20 od 12.03.2020.) Opština Kotor će...

Saznajte više 29.04.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA PREVOZNIKE KOJI OBAVLJAJU PREVOZ PUTNIKA I AUTOBUSKE STANICE

Imajući u vidu trenutnu situaciju sa Corona virusom COVID-19, kao i činjenicu da je virus evidentiran u značajnom broju država u regionu, u cilju sprovođenja...

Saznajte više 14.03.2020.

POZIV NA INFORMATIVNI SASTANAK - PODSTICAJI U RAZVOJU POLJOPRIVREDE

„U skladu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede („Sl. List CG – opštinski propisi“, br 050/17 od 07.12.2017.) Opština Kotor će i ove godine...

Saznajte više 09.03.2020.