header image

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

OBAVJEŠTENJE IZ SEKRETARIJATA ZA PREDUZETNIŠTVO, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

U sklopu intervencije koju sprovodi Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Kotor "Podrška razvoju ženskog preduzetništva: Osnaživanje nezaposlenih žena za preduzetništvo", Komisija za odabir polaznica GET...

Saznajte više 10.03.2022.

ZAVRŠENA PETODNEVNA GET AHEAD OBUKA

Petodnevna obuka po GET Ahead metodologiji za nezaposlene žene koje žele pokrenuti vlastiti biznis završena je danas. Obuku su sprovele trenerice Olivera Simović i Anđela...

Saznajte više 04.03.2022.

ODLUKA O ODABIRU POLAZNICA GET AHEAD OBUKE

Komisija za odabir polaznica GET Ahead obuke i za vrednovanje biznis planova, na osnovu Javnog poziva za učešće u programu podrške razvoju ženskog preduzetništva koji...

Saznajte više 26.02.2022.

IPARD PREZENTACIJE U UTORAK, 01.03. U 14H U SKUPSTINSKOJ SALI PALATE BIZANTI

Obavještavamo javnost da će se prezentacije tekućeg IV Javnog poziva za Mjere M3: Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda...

Saznajte više 25.02.2022.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Na osnovu Ugovora o  implementaciji  IA40363686 zaključenom između Međunarodne organizacije rada (MOR) i Opštine Kotor dana 23.12.2021. godine br. 01-018/22-249, Rješenja o formiranju Lokalnog partnerstva...

Saznajte više 16.02.2022.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01- 018/21-18458 od 12.11.2021. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o komunalnom redu i stavljen je na javnu raspravu u trajanju...

Saznajte više 18.11.2021.

NA SAJMU NAJBOLJE IZ CRNE GORE DANAS I SJUTRA PRISUTNI IZLAGAČI IZ KOTORA

"Obavještavamo javnost da su na osmom, tradicionalnom sajamu ”Najbolje iz Crne Gore”, danas i sjutra prisutni izlagači koji će predstaviti ponudu domaćih proizvoda i rukotvorina.Pozivamo...

Saznajte više 29.10.2021.

ANKETA: KLJUČNE BARIJERE ZA FORMALNO POSLOVANJE

Anketu sprovodi Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj sa ciljem identifikacije ključnih barijera za formalno poslovanje u opštini Kotor. U Strategiji zapošljavanja Opštine...

Saznajte više 19.10.2021.

OBAVJEŠTENJE: ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA 2021. GODINU

U skladu sa članom 23 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (“Sl. list CG – opštinski propisi” br. 015/20 od...

Saznajte više 01.10.2021.