Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

INFORMATIVNI SASTANAK SA POLJOPRIVREDNICIMA, RIBARIMA I MARIKULTURISTIMA 13.03. u 10:00h

„U skadu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede („Sl. List CG – opštinski propisi“, br 050/17, od 07.12.2017., 010/20 od 12.03.2020.) Opština Kotor će...

Saznajte više 06.03.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/23- 4572 od 28.02.2023. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o linijskom gradskom I prigradskom...

Saznajte više 03.03.2023.

PRODUŽETAK RADOVA U TUNELU VRMAC DO 20 FEBRUARA

Sekretarijat za investicije Opštine Kotor obavještava građane da će se izvođenje radova na sanaciji kanalizacionog kolektora u tunelu Vrmac na magistralnom putu M- 1 dionica Kotor...

Saznajte više 13.02.2023.

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA MLADIH

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-2664 od 09.02.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o raspodjeli sredstava za podršku razvoju preduzetništva mladih i stavljen na javnu raspravu u...

Saznajte više 10.02.2023.

OBAVJEŠTENJE: INFO DAN

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, dana 10.02.2023. godine će biti raspisan Javni konkurs za raspodjelu bespovratnih...

Saznajte više 09.02.2023.

JAVNI KONKURS ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

Komisija za raspodjelu sredstva za podršku ženskom preduzetništvu na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl....

Saznajte više 09.02.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O VISINI NAKANADE I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Po Nacrtu Odluke o visini naknade i način plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje, prečišćavanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda...

Saznajte više 12.12.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O ODRŽAVANJU PIJACA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/22-20353 od 21.11.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o održavanju pijaca na teritoriji Opštine Kotor i stavljen na javnu...

Saznajte više 21.11.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O JAVNOM VODOSNABDIJEVANJU I UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM I ATMOSFERSKIM VODAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/22- 20181 od 17.11.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o javnom vodosnabdijevanju i upravljanju komunalnim otpadnim  i atmosferskim  vodama...

Saznajte više 18.11.2022.