header image

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

ODRŽAN PRVI SASTANAK LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

U sklopu projekta " Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje"  održan je prvi sastanak LPZ-a 18. februara 2020. god. u Opštini Kotor. Sastanku su prisustvovali...

Saznajte više 19.02.2020.

POZIV NA RADIONICU PROCES REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve zainteresovane neregistrovane poljoprivrednike da prisustvuju radionici koju će održati Mileva Marić – Stručni saradnik za...

Saznajte više 10.02.2020.

OVJEREN CJENOVNIK I RED VOŽNJE NA LINIJAMA KOTOR RIVA - MIRAC I KAMP - STOLIV

Na predmetne cjenovnike i red vožnje na linijama Kotor Riva - Mirac i Kamp - Stoliv data je saglasnost Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove...

Saznajte više 23.01.2020.

POZIV SVIM ZAINTERESOVANIM POLJOPRIVREDNICIMA NA INFORMATIVNI RAZGOVOR 25.09.2019. G.

U skadu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede („Sl. List CG – opštinski propisi“, br 050/17 od 07.12.2017.) opština Kotor će i ove godine...

Saznajte više 13.09.2019.

Drugi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 `Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda`

Objavljen je Drugi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 "Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda" kroz...

Saznajte više 05.09.2019.

Obavještenje o četvrtoj Listi sajmova i Programu odbora kupaca u Turskoj za 2019. godinu

Ministarstvo trgovine Republike Turske, u cilju pospješivanja izvoza turskih proizvoda kao i razvijanja novih tržišta tradicionalno u okviru planiranih sajmova organizuje “ Programe odbora kupaca...

Saznajte više 22.08.2019.

Program razvoja preduzetnistva

Ministarstvo ekonomije je objavilo javni poziv za Programsku liniju za razvoj preduzetništva, kao i ostale programske linije koje se realizuju u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za...

Saznajte više 25.04.2019.