Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

OBAVJEŠTENJE ZA VOZAČE AUTO - TAKSI VOZILA

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj obavještava pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti auto-taksi prevoza da vozači auto-taksi prevoza shodno članu...

Saznajte više 15.12.2020.

RIJEŠENJA O RASPODJELI PODSTICAJNIH MJERA SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR ZA 2020 GODINU

Na javni poziv, koji je raspisan u skladu sa Programom podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi za 2020.godinu br 0101-018/20-14334 od 02.10.2020. godine, pristiglo je 26...

Saznajte više 23.11.2020.

JAVNI POZIV RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2020.GODINU

Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvođači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori, sa sjedištem u Opštini Kotor, a koji su registrovani do dana objavljivanja ovog poziva...

Saznajte više 05.10.2020.

SEMINAR - COVID19 I KRIZNI MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Juče, 17.08.2020. god. sa početkom u 11:00 časova, u crkvi Sv. Pavla u kotorskom Starom gradu, u organizaciji Opštine Kotor – Sekretarijata za razvoj preduzetništva,...

Saznajte više 18.08.2020.