Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

JAVNI POZIV RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2020.GODINU

Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvođači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori, sa sjedištem u Opštini Kotor, a koji su registrovani do dana objavljivanja ovog poziva...

Saznajte više 05.10.2020.

SEMINAR - COVID19 I KRIZNI MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Juče, 17.08.2020. god. sa početkom u 11:00 časova, u crkvi Sv. Pavla u kotorskom Starom gradu, u organizaciji Opštine Kotor – Sekretarijata za razvoj preduzetništva,...

Saznajte više 18.08.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA VOZAČE AUTOTAKSI VOZILA

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj obavještava pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti auto-taksi prevoza da vozači auto-taksi prevoza shodno članu...

Saznajte više 18.08.2020.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI - AUTO-TAKSI PREVOZ

U prilogu možete preuzeti dokument:...

Saznajte više 30.07.2020.

URUČENE IDENTIFIKACIONE KARTICE LOKALNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA KOTORSKOJ PJACI

Sekretarka Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj - Tamara Lompar uručila je danas ID CARD - Identifikacione kartice lokalnim registrovanim poljoprivrednim proizvođačima na...

Saznajte više 07.07.2020.

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA 2020. - Ž.P.

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2020.godinu...

Saznajte više 07.07.2020.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTO TAKSI PREVOZU

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, donosi: OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU Sekretarijat...

Saznajte više 01.07.2020.