Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

18.11.2021.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01- 018/21-18458 od 12.11.2021. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o komunalnom redu i stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati  do 03.12.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 03.12.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me .

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 132  kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor. 

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA,KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

PRILOG: