Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

INFO SRIJEDA U BIZNIS CENTRU

16.06.2020.

 

Od 1. jula 2020. godine, svake srijede u periodu od 8:00 do 11:00h, službenice Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, biti će na raspolaganju građanima –preduzetnicima za sva pitanja, savjete, informacije u prostorijama multimedijalne sale u KC "Nikola Đurković". Na ovaj način namjeravamo intezivirati saradnju sa privatnim sektorom, koristeći prostor koji je zamišljen kao Biznis centar i renoviran kroz projekat BACAR od strane EU. Preduzetnici će moći u direktnom kontaktu sa našim službenicama, dobiti informacije, iznijeti svoje probleme, dileme i mišljenja.

Naime, Sekretarijat je sproveo anketu za preduzetnike i rezultati su pokazali da naši preduzetnici u najvećem postotku (70,1%) ne dobijaju informacije o mogućnostima i prilikama za unapređenje svog biznisa i o finansijskoj podršci koju pruža Opština Kotor (64%). Takođe preduzetnici, prema ovoj anketi, u najvećem postotku ne prepoznaju nadležni Sekretarijat kao partnera (32,5%) i slabo su zadovoljni (26%), odnosno nisu zadovoljni dosadašnjom saradanjom (16,9%). Iako su svi zahtjevi i obrasci koji se podnose za naš Sekretarijat dostupni online na internet stranici Opštine Kotor, preduzetnici uglavnom nisu upoznati sa tom mogućnošću (69.35%). Na pitanje na koji način smatrate da bi se mogla poboljšati saradnja sa Opštinom Kotor – Sekretarijatom za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, preduzetnici su davali razne odgovore, ali većina odgovora se odnosila na bolju komunikaciju, razmjenu informacija i bolju saradnju.

Anketa je bila anonimna, trajala je 15 dana, sastojala se od 18 pitanja, a sprovedena je online preko aplikacije Google Forms.