header image

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTO TAKSI PREVOZU

01.07.2020.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, donosi:

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU

  1. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje javnu raspravu, povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu u trajanju od 15 dana počev od 01.07.2020. do 16.07.2020. godine.
  2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu biće objavljen na internet sajtu Opštine Kotor (www.kotor.me).
  3. Javni poziv za dostavljenje primjedbi, prigovora, sugestija i mišljenja na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu biće objavljen putem lokalnog javnog emitera.
  4. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
  5. U toku javne rasprave, svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, nevladine organizacije, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00h.
  6. Uslijed trenutne situacije povodom virusa COVID-19, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj neće organizovati centralnu javnu raspravu, a svi zainterosovani subjekti, mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja, direktno u Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj (Opština Kotor, Stari grad 317), predati na Građanskom borou ili putem e-maila: privreda@kotor.me.
  7. Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
  8. Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na broj telefona: 032/325-865 kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.