Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ODLUKA O ODABIRU POLAZNICA GET AHEAD OBUKE

26.02.2022.

Komisija za odabir polaznica GET Ahead obuke i za vrednovanje biznis planova, na osnovu Javnog poziva za učešće u programu podrške razvoju ženskog preduzetništva koji je trajao od 16.02.2022. g. do 22.02.2022. g., donijela je Odluku o odabiru polaznica GET Ahead obuke. Petodnevna obuka će se sprovoditi od 28.februara 2022. g. do 4.marta 2022. godine. Tekst odluke je u prilogu.

Aktivnosti su dio projekta „World of Work in Montenegro: Paving the Road to Recovery“  finansiranog od strane Fonda za dobro upravljanje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i sprovode se u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada.

U prilogu je dokumentacija:

ODLUKA

26.02.2022. Preuzimanje