header image

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR

24.04.2019.

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, obavještava građane da će se

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 24.04.2019.godine do 12.06.2019.godine. 

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, u Podgorici, zaključno sa 12.06.2019. godine., 

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Kotor, dana 16.05.2019. godine, od 11-14h u sali Kino Boka, organizovati javnu prezentaciju Nacrta Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor.

Nacrt Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor može se vidjeti na sajt–u Ministarstva održivog razvoja i turizma.