header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA

01.10.2021.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-15902 od 28.09.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 28.09.2021. do 13.10.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 13.10.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.