header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU KABLOVSKIH PODZEMNIH VODOVA

11.02.2022.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-1879 od 09.02.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju kablovskih – podzemnih vodova 10kV sa uklapanjem TS 35/10 kV „Grbalj 2“ u 10 kV mrežu – pravac „Kotor“ – faza I i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 09.02.2022. do 23.02.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 23.02.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

  

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE