header image

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 2018 - 2023 GODINE

20.10.2021.

Obavještavamo zainteresovane subjekte da je Predlog Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor za period 2018-2023 godine stavljen na javni uvid dana 19.10.2021.godine zaključno sa 02.11.2021.godine.

Zainteresovani mogu izvršiti uvid u Program u kancelariji broj 39, III sprat, zgrada opštine Kotor, a informacije mogu dobiti i putem telefona 032 325 860, lokali 124 i 125. Predloge mogu dostavljati poštom ili na e-mail urbanizam@kotor.me .

 

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje