Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU

01.06.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU – POBOLJŠANJE I PROŠIRENJE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE ZA RISAN, PERAST, MUO, STOLIV I PRČANJ

 

Zaključkom potpredsjednika Opštine Kotor, broj 0103-016/22-8938 od 01.06.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju – poboljšanje i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže za Risan, Perast, Muo, Stoliv i Prčanj i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 01.06.2022. do 15.06.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 15.06.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE