Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE REDOVNOG ODRŽAVANJA SPOLJNJIH DJELOVA ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Na osnovu Odluke Skupštine Opštine Kotor o obimu i vrsti dopuštenih radova i uslovima i načinu sufinansiranja radova na spoljnim djelovima stambenih zgrada ( „Sl....

Saznajte više 03.06.2024.

ODLUKA POP COMMERCE

NACRT Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG...

Saznajte više 29.05.2024.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR 2024-2028

Na osnovu člana 26 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (»Sl.list CG-opštinski propisi«, broj 46/19), Sekretarijat za urbanizam, stanovanje...

Saznajte više 08.05.2024.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE NA PELUZICI U ŠKALJARIMA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-8859 od 23.04.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacija o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na Peluzici u Škaljarima...

Saznajte više 25.04.2024.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE RAMADANOVIĆI

Na osnovu člana 26 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (»Sl.list CG-opštinski propisi«, broj 46/19), Sekretarijat za urbanizam, stanovanje...

Saznajte više 10.04.2024.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE NA KAT.PARCELAMA 1152, 2570, 1144/4, 1204/3, 1204/7, 1140/3, 1143, 1204/9, 1210/1, 1145, 1144/5, 1142, 1204/4, 1134/1, 1134/2, 1144/6, 1204/1, 1204/6

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-5969 od 25.03.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacija sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice na...

Saznajte više 27.03.2024.

JAVNA RASPRAVA ZA PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR ZA 2024. – 2028. GODINE

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora obavještava svu zainteresovanu javnost da je u toku javna rasprava za Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor...

Saznajte više 12.03.2024.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA U ZONI BULEVARA TIVAT – JAZ, NA DIONICI OD KRUŽNOG TOKA KOTOR - TIVAT - RADOVIĆI - BUDVA (KRTOLSKA RASKRSNICA) DO NASELJA LUKAV

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-3558 od 26.02.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacija sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju vodovodnog i...

Saznajte više 28.02.2024.