Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR 2024-2028

08.05.2024.

Na osnovu člana 26 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (»Sl.list CG-opštinski propisi«, broj 46/19), Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor podnosi:

 

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj javnoj raspravi po

Nacrtu Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024-2028

 

Tokom trajanja javne rasprave, odnosno u periodu od 13.03.2024. do 28.03.2024.godine, Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor organizovao je svakodnevno izlaganje Nacrta Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024-2028 sa grafičkim prilozima u prostorijama ovog organa.

Sve primjedbe u pisanoj formi mogle su se dostaviti ovom organu do 28.03.2024.godine.

U toku trajanja javne rasprave, uloženo je 87 primjedbi, na koje je Sekretarijat dao odgovor, koji je sastavni dio ovog Izvještaja.

 

 

OBRAĐIVAČ:

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora