Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA I USLOVIMA I NAČINU SUFINANSIRANJA RADOVA NA SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENIH ZGRADA

26.07.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA I USLOVIMA I NAČINU SUFINANSIRANJA RADOVA NA

SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENIH ZGRADA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-18176 od 25.07.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova i uslovima i načinu sufinansiranja radova na spoljnim djelovima stambenih zgrada i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 25.07.2023. do 09.08.2023.godine.

 

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

 

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 09.08.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

Prilog: