Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE KRIMOVICA

06.12.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE NA KATASTARSKIM PARCELAMA 1008/1 I 1168/3 K.O. KRIMOVICA, ALI I PRILAZ KATASTARSKIM PARCELAMA 1008/2, 1008/5, 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1009/1, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1020, 1040/1, 1040/3, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1042, 1045/1, 1045/2 K.O. KRIMOVICA, OPŠTINA KOTOR

 

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-30518 od 05.12.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na katastarskim parcelama 1008/1 i 1168/3 K.O. Krimovica, ali i prilaz katastarskim parcelama 1008/2, 1008/5, 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1009/1, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1020, 1040/1, 1040/3, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1042, 1045/1, 1045/2 K.O. Krimovica, Opština Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 06.12.2023. do 20.12.2023.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 20.12.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA