Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA U ZONI BULEVARA TIVAT – JAZ, NA DIONICI OD KRUŽNOG TOKA KOTOR - TIVAT - RADOVIĆI - BUDVA (KRTOLSKA RASKRSNICA) DO NASELJA LUKAV

28.02.2024.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-3558 od 26.02.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacija sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju vodovodnog i kanalizacionog sistema u zoni bulevara Tivat – Jaz, na dionici od kružnog toka Kotor-Tivat-Radovići-Budva (krtolska raskrsnica) do naselja Lukavci, kao i dalje do Lastve Grbaljske i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 28.02.2024. do 14.03.2024.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 14.03.2024.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,
STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA