Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZMJEŠTANJE DALEKOVODA 35kV “GRBALJ - PRŽNO” NA KAT.PARC. 447, 450 I 452 K.O. SUTVARA

08.07.2024.

 

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZMJEŠTANJE DALEKOVODA 35kV “GRBALJ - PRŽNO” NA KAT.PARC. 447, 450 I 452 K.O. SUTVARA

 

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-14870 od  01.07.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje dalekovoda 35kV “Grbalj- Pržno” na kat.parc. 447, 450 i 452 K.O. Sutvara i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 08.07.2024. do 22.07.2024.godine. 

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 22.07.2024.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

 

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

 

PRILOG:

NACRT

08.07.2024. Preuzimanje