Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE NA DJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA 322/1, 1318/2, 305/2, 307/2, 308/4, 311/1, 1318/1, 311/2,...

Saznajte više 26.07.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE KIPS KOTOR

  OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE KIPS KOTOR 1 I FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE KIPS KOTOR...

Saznajte više 24.07.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZMJEŠTANJE 10KV KABLA NA KAT.PARCELAMA 1290/1, 1290/2, 1290/2, 1291/1, 1291/3, 1291/4, 1291/5 I...

Saznajte više 19.07.2023.

ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice

N A C R T Na osnovu člana 4, stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski...

Saznajte više 06.07.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE NA KATASTARSKIM PARCELAMA 167, 163/2, 164/2, 177/2, 178/4, 178/5, 178/6 K.O.ORAHOVAC...

Saznajte više 04.07.2023.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE DUŽ LOKALNOG PUTA U NASELJU KAVAČ, OD MIRINE DO CRKVE SVETE PETKE

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-10709 od 05.05.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete duž lokalnog puta u naselju Kavač,...

Saznajte više 09.05.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO Nacrtu Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju-rekonstrukciju raskrsnice (ukrštanje magistralnog puta Tivat-Kotor sa saobraćajnicom iz Privredne zone) i saobraćajnice u Privrednoj zoni u blizini...

Saznajte više 04.04.2023.

REZULTATI KONKURSA ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE STADIONA FK “BOKELJ”, KOTOR

U prilogu je dokumentacija vezana za rezultate konkursa za idejno arhitektnosko rješenje stadiona FK Bokelj:...

Saznajte više 31.03.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE ZA IZGRADNJU DTS “URC” SA PRIKLJUČNIM VN I NN VODOVIMA, K.O.DOBROTA I

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-644 od 17.01.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju DTS 10/0,4kV 1x630kVA “URC”...

Saznajte više 18.01.2023.