Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 2018 - 2023 GODINE

Obavještavamo zainteresovane subjekte da je Predlog Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor za period 2018-2023 godine stavljen na javni uvid dana...

Saznajte više 20.10.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-15902 od 28.09.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i stavljen na javnu raspravu u...

Saznajte više 01.10.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE STUBNE TRAFOSTANICE STS 10 - 0,4KV 250 KV SA PRIKLJUČNIM 10 KV KABLOVSKIM NA KAT.PARC.678, K.O. VRANOVIĆI

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-8941 od 18.06.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250 kV sa priključnim...

Saznajte više 21.06.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU BETONSKOG KANALA ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA SA LOKACIJE KONVERTORSKE STANICE U LASTVI GRBALJSKOJ

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 19.05.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije konvertorske stanice...

Saznajte više 19.05.2020.

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJU URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU JAVNE RASVJETE POPOVIĆI

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Direkcije...

Saznajte više 19.08.2019.

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE LOKACIJA I URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE U KOLOŽUNJU NA DIJELU PUTA NA KAT.PARC.1247 1, K.O.MIRAC.

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Direkcije...

Saznajte više 19.08.2019.

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE LOKACIJA I URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE NEOPASNOG GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA NA KAT.PARC.1150, K.O. LEDENICE GORNJE.

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Sekretarijata...

Saznajte više 19.08.2019.