Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora

Obavještenje o javnoj raspravi 12.09.2016

OBAVJEŠTENJE Obavještavamo Vas da će se centralna javna rasprava povodom izlaganja Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju hidrotehničke infrastrukture za snabdijevanje pitkom vodom katastarskih opština...

Saznajte više 07.09.2016.

MEĐUNARODNI, OPŠTI, PROJEKTNI, JEDNOSTEPENI, ANONIMNI KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE TURISTIČKOG NASELJA 4 ZVJEZDICE, NA URBANISTIČKIM PARCELAMA UP26 I UP 138, U ZAHVATU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA ,,PRČANJ'', OPŠTINA KOTOR

Raspisivač – Opština KotorSekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranjeAdresa: Stari grad 317, 85330 KotorTel.: (+382) 32/325-860, lokal 128Kontakt osoba: Jelena Samardžić PerovićE-mail: konkurs.hotel.prcanj@gmail.comKompletnu dokumentaciju za konkurs...

Saznajte više 25.07.2016.

KONKURS PRČANJ

Poštovani, U skladu sa članom 24 Pravilnika o načinu i postupku sprovodjenja javnog konkursa , u prilogu Vam dostavljam Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje turističkog...

Saznajte više 15.07.2016.

Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje

Poštovani, U skladu sa članom 24 Pravilnika o načinu i postupku sprovodjenja javnog konkursa , u prilogu Vam dostavljam Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje turističkog...

Saznajte više 28.06.2016.

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o donošenju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o donošenju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV voda i TS 10/0,4kV, 630kVA u funkciji kamenoloma na kat.parc.794 K.O.Krivošije Donje

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV voda i TS 10/0,4kV, 630kVA u funkciji kamenoloma na kat.parc.794 K.O.Krivošije Donje  Programski zadatak sa elementima UTU za...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV.1x630kVA “Lastva-most”sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV.1x630kVA “Lastva-most”sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu Programski zadatak sa elementima UTU za izgradnju NDTS 10/0,4kV, 1...

Saznajte više 20.05.2016.

ANKETA - stavovi i opredjeljenja svih zaineresovanih

koja za cilj ima da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zaineresovanih za planska rješenja na predmetnom prostoru ANKETA ĆE SE SPROVESTI DO 15. FEBRUARA 2016. GODINE...

Saznajte više 12.02.2016.

DRŽAVNA STUDIJE LOKACIJE "SEKTOR 10" – SPILA – RISAN – RT BANJA

Zbog potrebe uključenja javnosti u proces planiranja, sprovodi se ANKETA koja za cilj ima da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zaineresovanih za planska rješenja na predmetnom prostoru ANKETA...

Saznajte više 01.02.2016.