Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

DUP Morinj

03.06.2014.

Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana MorinjProgramski zadatak za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana MorinjOdluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjenu i dopunu Detaljnog urbanističkog plana MorinjStrateška procjena uticaja na životnu sredinu za izmjenu i dopunu Detaljnog urbanističkog plana Morinj - programski zadatak