Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

ARHUS KARAVAN U KOTORU - PROMOCIJA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa pet Arhus centara u Crnoj Gori, pokrenuli ’’Arhus karavan’’,...

Saznajte više 03.07.2024.

JAVNA RASPRAVA I PROGRAM BEDEMA ZA 2024. GODINU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-13798 od 20.06.2024. godine, utvrđen je Nacrt Programa očuvanja i valorizacije kotorske fortifikacije za 2024 godinu i stavljen na javnu...

Saznajte više 01.07.2024.

JAVNA RASPRAVA ZA PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA TERITORIJE OPŠTINE KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-13797 od 20.06.2024. godine, utvrđen je Nacrt Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2024 godinu i stavljen na javnu raspravu...

Saznajte više 01.07.2024.

INFORMACIJA O JAVNOM UVIDU

PREDMET: Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta centralnih djelatnosti KO Sutvara, Kotor   Poštovani, Shodno...

Saznajte više 24.06.2024.

IZVJEŠTAJ ZA KVALITET VAZDUHA U KOTORU ZA MAJ 2024.GODINE

Obavještavamo javnost da Izvještaj o kvalitetu vazduha na teritoriji Crne Gore za maj 2024.godine možete pogledati na sledećem linku: Maj 2024 objavljenom na sajtu Agencije za...

Saznajte više 19.06.2024.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU POSLOVNIH OBJEKATA POSLOVNIH APARTMANA U FUNKCIJI TURIZMA – FAZE I I II, KO SUTVARA

Poštovani, Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Agenciji za zaštitu životne sredine, Nosilac...

Saznajte više 27.05.2024.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA CENTRALNIH DJELATNOSTI KO SUTVARA, KOTOR

  Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Agenciji za zaštitu životne sredine, Nosilac...

Saznajte više 07.05.2024.

PROLJEĆNI TRETMAN DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I LARVICID

Obavještavamo javnost da će sjutra 02.04.2024. godine u 08h početi vršenje tretmana dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i to: - prvi larvicidni tretman komaraca, - dezinfekcija, dezinsekcija i...

Saznajte više 01.04.2024.

JAVNI UVID U ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU OBJEKTA MJEŠOVITE NAMJENE – CENTRALNE DJELATNOSTI (HLADNJAČA) NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 257/2 I 249/2 KO SUTVARA, U ZAHVATU PUP-A OPŠTINE KOTOR

Poštovani,   Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je preduzeće „EXPO COMMERCE” d.o.o....

Saznajte više 28.03.2024.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU OBJEKTA MJEŠOVITE NAMJENE – CENTRALNE DJELATNOSTI (HLADNJAČA) NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 257/2 I 249/2 KO SUTVARA, U ZAHVATU PUP-A OPŠTINE KOTOR

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je preduzeće „EXPO COMMERCE” d.o.o. Kotor podnijelo...

Saznajte više 26.02.2024.