header image

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT VODOSNADBIJEVNJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI - BOKOKOTORSKI ZALIV ZA NASELJA RISAN, PERAST, MUO, PRČANJ I STOLIV

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeće ''Vodovod i kanalizacija Kotor'' d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu...

Saznajte više 13.10.2020.

ZAŠTITA CRNE TOPOLE

Obavještava se zainteresovana javnost da se u periodu od 08.10. do 28.10.2020.godine može izvršiti javni uvid u Nacrt Studije zaštite – Predlog za stavljanje pod...

Saznajte više 07.10.2020.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE NDTS 10 - 0.4 KV 1X630KVA KAVAČ 6 SA UKLAPANJEM U 10KV MREŽU, NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 485 I 1131 KO KAVAČ, U ZAHVATU DUP - A KAVAČ, OPŠTINA KOTOR

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost   da je...

Saznajte više 16.09.2020.

INFORMACIJA O UPISU GROBLJA ŠKALJARI U ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe)

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je na inicijativu gospodina  Nenada Peraša, upravnika groblja Škaljari, i ˝Komunalno Kotor˝ d.o.o., groblje Škaljari upisano u Udruženje znamenitih grobalja...

Saznajte više 17.08.2020.

JAVNI UVID U ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA UZGAJALIŠTE RIBA (ORADA I BRANCIN) I ŠKOLJKI (MUŠLJA I KAMENICA), DRAŽIN VRT LOKACIJA 6.2, KATASTARSKA PARCELA 1243 - 1 KO ORAHOVAC II, OPŠTINA KOTOR

Poštovani, Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Preduzeće, „COGIMAR“ d.o.o. iz...

Saznajte više 04.08.2020.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA UZGAJALIŠTE RIBA (ORADA I BRANCIN), DRAŽIN VRT LOKACIJA 6.2, KATASTARSKA PARCELA 1243 - 1 KO ORAHOVAC II, OPŠTINA KOTOR

Crna Gora Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uzgajalište...

Saznajte više 08.06.2020.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2020. GODINU

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE Povodom Nacrta Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2020. godinu organizuje se javna rasprava u...

Saznajte više 11.05.2020.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKALNE MREŽE PLANINSKIH STAZA NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR

Skupština Opštine Kotor, na 39 sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine, donijela je Zaključak broj 11-016/20-5800 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o utvrđivanju lokalne mreže planinskih...

Saznajte više 11.05.2020.