header image

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽAVANJU JAVNE RASPRAVE ZA BRDO VRMAC

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor...

Saznajte više 13.09.2022.

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA- ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE POSLOVNO KOMERCIJALNOG OBJEKTA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 29.08.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA VLASNIKE NEPOKRETNOSTI NA PODRUČJU BUDUĆEG ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE VRMAC

Na osnovu člana 33 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine   OBAVJEŠTAVA VLASNIKE NEPOKRETNOSTI NA PODRUČJU...

Saznajte više 11.08.2022.

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE VRMAC

Na osnovu člana 33 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine   OBAVJEŠTAVA JAVNOST   da je Predsjednik Opštine...

Saznajte više 11.08.2022.

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA-ELABORAT ZA AUTO KAMP-KOSTANJICA

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 26.07.2022.

NA ZAHTJEV MJEŠTANA PONOVNA JAVNA RASPRAVA

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner – Žičara...

Saznajte više 20.07.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA ZAINTERESOVANU JAVNOST

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da...

Saznajte više 18.07.2022.

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA OBILAZNICE OKO BUDVE, PODDIONICA 1.1, NA LOKACIJAMA KO GORIVIĆI, KO POBORI, KO LASTVA, KO MAINE, KO BRAJIĆI I KO KULJAČE

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Ministarstvo kapitalnih investicija, Rimski...

Saznajte više 15.06.2022.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU ŽIČARE KOTOR– LOVĆEN SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Poštovani, Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner – Žičara...

Saznajte više 09.06.2022.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE HOTELA NA URBANISTIČKOJ PARCELI UP 1, SEKTOR 10 - SPILA – RISAN - RT BANJA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 09.05.2022.