Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ČIST VAZDUH U KOTORU

19.02.2024.
ČIST VAZDUH U KOTORU

Prema Izvještaju Centara za ekotoksikološka ispitivanja, koji je u periodu od 01.01. 2024 do 31.01.2024. godine ispitivao kvalitet vazduha u Kotoru, svi parametri zagađenja koji se mjere ovim istraživanjem su ispod minimalne granične vrijednosti. Drugim riječima  vazduh u našem gradu je čist.

Dio izvještaja koji se odnosi na Kotor i zbirni pregled kvaliteta vazduha za Crnu Goru za januar 2024. godine možete pogledati na sledećem linku: https://epa.org.me/wp-contenthttps://www.kotor.me/uploads/2024/02/januar-2024.pdf , objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Detaljan izvještaj za mjerno mjesto Kotor možete pogledati u prilogu: