header image

APEL GRAĐANIMA ZA TRETMAN PALMI NAPADNUTIH SURLAŠEM

29.01.2019.

APEL GRAĐANIMA ZA TRETMAN PALMI NAPADNUTIH SURLAŠEM

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u Izvještaju o pregledu Picusan klopki na prisustvo crvenog surlaša palmi, koje sprovodi u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, zaključila je da je surlaš u ovom periodu godine prestao sa aktivnošću. Iz tog razloga apeluje se na vlasnike privatnih parcela na kojima se nalaze oboljela stabla palmi da upravo u periodu koji traje od decembra do kraja februara mjeseca izvrše orezivanje listova palmi. Još jednom napominjemo da se ovaj mehanički postupak - orezivanje smije primjenjivati samo u periodu mirovanja surlaša, odnosno prije faze vegetacije.

Sva pravna i fizička lica informacije vezane za tretman palmi i cjienu ovih usluga mogu dobiti u DOO Komunalno Kotor na brojeve telefona:

032-325-677
067-653-553
067-721-812