Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

DERATIZACIJA OD 24.02.2023.

22.02.2023.

Obavještavamo javnost da će firma Visan CG d.o.o,  u petak 24.02.2023.god. započeti proces deratizacije na području Opštine Kotor: Stari grad,stambeni objekti, javne i zelene površine i Lovanja. Navedeni radovi vrše se na osnovu Ugovora broj 01-426/22-19880, od 14.11.2022.god..