header image

ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

23.10.2019.

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Opština Kotor, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu Rekonstrukcija kompleksa tvrđave Svetog Krsta u Perastu, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne bštine, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i na sajtu www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 31.10.2019.godine.

 

Bojana Petković, dip. inž.arh.

Povezane vijesti