header image

INFORMACIJA O UPISU GROBLJA ŠKALJARI U ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe)

17.08.2020.

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je na inicijativu gospodina  Nenada Peraša, upravnika groblja Škaljari, i ˝Komunalno Kotor˝ d.o.o., groblje Škaljari upisano u Udruženje znamenitih grobalja Evrope, čime je dobilo status kulturnog dobra Evrope.

Udruženje značajnih grobalja u Evropi (ASCE) je mreža koja se sastoji od javnih i privatnih organizacija koji vode brigu o grobljima koja posjeduju istorijski ili umjetnički značaj.

Zvanično proglašenje članstva Groblja Škaljari izglasano je 24.07.2020. godine.

˝Komunalno Kotor˝ d.o.o. je jedini predstavnik Crne Gore u Evropskom udruženju znamenitih grobalja. Članstvom u ovom Udruženju grad Kotor i Crna Gora će se još više pozicionirati kao destinacija kulturne baštine i imati mogućnost korišćenja sredstava iz EU fondova.

Osim pisanih dokumenata i arhivske građe kao i drugih artefekata koji su prilikom aplikacije priloženi Asocijaciji, urađen je i video materijal koji na lijep način prikazuje grad Kotor i Groblje u Škaljarima.

Zainteresovani mogu pogledati materijal na linku www.significantcemeteries.org i https://www.youtube.com/watch?v=pM17mAc2mfw