Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

IZVJEŠTAJ O KVALITETU VAZDUHA U KOTORU ZA JANUAR 2023

07.03.2023.
Obavještavamo javnost da Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha za Opštinu Kotor, za januar 2023.godine možete pogledati na sledećem linku, objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
 
Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore pripremio je Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o..
U januaru 2023.godine, u Kotoru je tokom 2 dana registrovano prekoračenje granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM10 u vazduhu.
U prilogu dostavljamo dio iz Izvještaja koji se odnosi na mjerenje kvaliteta vazduha za Opštinu Kotor.