Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA I PROGRAM BEDEMA ZA 2024. GODINU

01.07.2024.
Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-13798 od 20.06.2024. godine, utvrđen je Nacrt Programa očuvanja i valorizacije kotorske fortifikacije za 2024 godinu i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
 
Javna rasprava će trajati od 01.07.2024. do 15.07.2024. godine. Nacrt Programa biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera radio Kotor.
 
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 15.07.2024. godine preko Građanskog biroa opštine Kotor
ili putem e-mail-a bastina@kotor.me.
 
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za zaštitu prirodne i kultiurne baštine.
 
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTIU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

 

Dokumentacija je u prilogu: