header image

JAVNA RASPRAVA KONTROLE POPULACIJE PASA

13.11.2019.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizuje okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Nacionalne strategije za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori, u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra „Nikola Đurković", 18. novembra 2019. godine, sa početkom u 11 časova.

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori traje 30 dana, počev od 4. novembra i zaključno sa 3. decembrom 2019. godine i sprovodi je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Okrugli stolovi, istim povodom, održaće se 8. novembra 2019. godine u sali Opštine Bijelo Polje, sa početkom u 10.30 časova i 25. novembra 2019. godine u velikoj sali stare zgrade Vlade u Podgorici, sa početkom u 10 časova.

Podsjetimo, javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Nacionalne strategije za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori je objavljen na internet stranici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove http://www.ubh.gov.me/uprava i portalu e-uprave, gdje je moguće preuzeti Nacrt i Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.

Zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije dostavljati u pisanoj i elektronskoj formi najkasnije do 3. decembra, do 12 časova na adresu: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, 81 000 Podgorica ili na e mail adrese:

suncica.boljevic@ubh.gov.me

vesna.radusinovic@ubh.gov.me

ivan.ivanovic@ubh.gov.me


U prilogu je dokumentacija: