Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STUDIJE ZAŠTITE I NACRTIMA ODLUKA O PROGLAŠAVANJU SPOMENIKA PRIRODE ,,SOPOT“ I SPOMENIKA PRIRODE ,,DRAŽIN VRT“

23.01.2024.
Obavještavamo javnost da je Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera raspisalo javnu raspravu o Nacrtu Studije zaštite i Nacrtima Odluka o proglašavanju Spomenika prirode ,,Sopot“ i Spomenika prirode ,,Dražin vrt“.
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je, shodno članu 28, Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni list Crne Gore“, br. 54/16 i 18/19), pokrenulo postupak izrade Studije zaštite za spomenike prirode  „Sopot“ i  „Dražin vrt", koju izrađuje Agencija za zaštitu životne sredine.
 
JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Studije zaštite i Nacrtima Odluka o proglašavanju Spomenika prirode „Sopot“ i „Dražin vrt”, biće održana u periodu od 22.01.2024.godine do 20.02.2024. godine (30 dana).
 
JAVNI UVID u štampanu formu Nacrta Studije zaštite i Nacrte Odluka o proglašavanju spomenika prirode „Sopot“ i „Dražin vrt” se može izvrišiti u kancelariji Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine - Opština Kotor, svakog radnog dana od 08 do 11 časova.
 
Centralna javna rasprava će se održati u ponedjeljak, 12.02.2024.godine, sa početkom u 10 časova, u multimedijalnoj sali Kulturnog centra "Nikola Đurković".
 
U toku trajanja javne rasprave, svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi:
 
• putem pošte na adresu Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Adresa: IV Proleterske brigade br.19, 81000, Podgorica, Crna Gora, do 12h;
 
• neposredno pisarnici Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera;
 
 
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i Portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.
 
 
Javnom pozivu za Javnu raspravu o Nacrtu Studije zaštite i Nacrtima Odluka o proglašavanju Spomenika prirode ,,Sopot“ i Spomenika prirode ,,Dražin vrt“ možete pristupiti putem sledećeg linka: https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-za-nacrt-studije-zastite-i-nacrte-odluka-o-proglasavanju-spomenika-prirode-sopot-i-spomenika-prirode-drazin-vrt