Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2023 GODINU

26.12.2022.

Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2023 godinu, koji je pripremio Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Uvid u Nacrt Programa može se ostvariti preuzimanjem dokumentacije sa sajta Opštine Kotor. Javna rasprava trajaće 15 dana, a zainteresovana lica primjedbe na Nacrt Programa mogu dostaviti na e-mail adresu bastina@kotor.me , zaključno sa 11.januarom 2023.godine.