header image

JAVNA TRIBINA - PRIMJENA ODLUKE O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA I SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

12.10.2021.

DOO “Komunalno Kotor”. Kotor je započelo sa pripremom terena za primjenu  Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/21).

Sistem sakupljanja otpada u “dvije kante” podrazumijeva sakupljanje komunalnog otpada u dvije razdvojene posude. U jednoj posudi sakupljaće se “suva frakcija” (koju čine sve vrste plastičnih proizvoda i tetrapak ambalaže, papir, karton, stiropor, metal, tekstil, obuća i staklo), a u drugoj posudi se sakuplja “mokra frakcija” (koju čine ostaci hrane, zeleni otpad i slični organski otpad).

Kroz IPA projekat „Podrška pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih promjena Crna Gora“ koji je realizovalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, obezbijeđeno je 40 metalnih kontejnera od 1,1 m³, a isti broj kontejnera ovog kapaciteta sa ravnim poklopcem i nožnom pedalom nabavljeno je iz sredstava Komunalnog preduzeća.

Odluka će se primjenjivati fazno, a prva faza obuhvata centar grada i kontakt zonu između rijeka Škurda i Gurdić, kao i naselja Škaljare, Dobrotu i Muo.

Kontejneri će biti obilježeni naljepnicama, na kojima je grafički i tekstualno naznačeno vrsta otpada koja se odlaže u kontejner.

Zbog ranije navedenog pozivamo sve zainteresovane građane iz mjesnih zajednica Stari grad, Škaljari, Dobrota 1 i Muo da dođu u Palatu Bizanti, Stari grad, 19.10.2021. godine u 12 h, kako bi bili detaljnije upoznati sa primjenom Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine

Pisana uputstva o načinu odvojenog odlaganja otpada građani će dobiti i uz mjesečne račune za usluge odvoženja otpada.

Javnoj  tribini prisustvovaće predstavnici DOO“Komunalno Kotor” Kotor, kao i predstavnici Opštine – nadležnih sekretarijata, Komunalne policije i Službe za inspekcijske poslove.