header image

JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

12.11.2019.

Javna tribina održaće se dana 26.12.2019.godine, u Multimedijalnoj Sali kulturnog centra „Nikola Đurković“, Stari grad, Opština Kotor,  sa početkom u 10 časova.“

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 05.01.2020.godine.

Link za preuzimanje Elaborata

https://www.dropbox.com/s/wqopwe36pe6k59o/Elaborat%20procjene%20uticaja%20rekonstrukcija%20puta%20Tivat-Jaz.pdf?dl=0

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Uprava za saobraćaj Crne Gore, ul. IV Proletrske br. 19, Glavni grad Podgorica, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tivat – Jaz, od km 885+500 do km 901+500.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u:

prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216,

u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor,

u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat,

i u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva

radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, www.epa.org.me.

Javne tribine o predmetnom Elaboratu održaće se i u:

  • Multimedijalnoj Sali zgrade Opštine Tivat, dana 23.12.2019.godine, sa početkom u 10 časova,

  • U Sali zgrade Akademije znanja, adresa Žrtava Fašizma bb, Opština Budva, dana 24.12.2019.godine, sa početkom u 10 časova.

PRILOG: