Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA TRIBINA POVODOM ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT POSTAVLJANJA NEPOKRETNOG PRIVREMENOG OBJEKTA

03.11.2023.
 
Javna tribina povodom Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja nepokretnog privremenog objekta-fiksne radio komunikacione stanice- lokacija označene br. 1.2 (Turski Rt) i 6.11 (Dražin rt) u Opštini Kotor zakazane za danas iz opravdanih razloga obrađivača elaborata pomjerena je i održana 31.10.2023. u 13h.
O pomjeranju javne tribine obavjestili smo mjesne zajednice na čijoj se teritoriji planira realizacija projekta.
Na tribini nije bilo zainteresovanih za pojašnjenje i uvid u projekte.
Javni uvid u elaborate i slanje primjedbi može se izvršiti do 10.11.2023. na adresu bastina@kotor.me i putem tel.032/322-321.