header image

JAVNI KONKURS - “ON - GRID I OFF - GRID FOTONAPONSKI SISTEMI“

24.02.2022.

Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) produžio je rok za prijavu na javni konkurs “On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi” za dodjelu subvencija, koji je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i fizičkim licima koja su registrovana kod nadležnih organa za obavljanje samostalne djelatnosti i po tom osnovu ostvaruju prihode.

Detaljnije informacije o uslovima i načinu dobijanja subvencija nalaze u tekstu javnog poziva koji je objavljen na sajtu Eko-fonda ( https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/), a u prilogu su osnovne informacije o javnom konkursu.
 
PRILOG:

Povezane vijesti