header image

JAVNI POZIV O NACRTU PREDLOGA AKTA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PLATAMUNI I NACRTU STUDIJE ZAŠTITE

24.11.2020.

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje


J A V N I P O Z I V


Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu predloga akta o proglašenju zaštićenog područja “Platamuni” i nacrtu Studije zaštite.
Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem javnih tribina. Imajući u vidu trenutnu situaciju usljed epidemije virusa Covid-19 u Crnoj Gori, javne tribine će se organizovati putem on-line platforme.

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 17. novembra do 17. decembra 2020. godine.

Način sprovođenja javne rasprave - Organizacija tri javne tribine:
• ponedjeljak, 30. novembar, s početkom u 10 časova, u online formatu, kojoj se moguće priključiti putem sljedećeg linka: link za Javnu tribunu 30.11* i
• ponedjeljak, 14. decembar 2020. godine, s početkom u 10 časova, u online formatu, kojoj se moguće priključiti putem sljedećeg linka: link za Javnu tribinu 14.12*
• Dodatna online javna tribina, tematskog karaktera – na temu ribarstva, organizovaće se 08. decembra 2020. godine, u 10:00 h, putem sljedećeg linka: link za tematsku Javnu tribinu- ribarstvo*

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku na e-mail adresu javna.rasprava@mrt.gov.me, na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma: www.mrt.gov.me i portalu e-Uprave.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

 

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

 

Dokumentima objavljenim za javnu raspravu, uključujući program javne rasprave moguće je pristupiti putem sljedećih linkova:

http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=379

http://www.mrt.gov.me/ministarstvo/235435/Javna-rasprava-o-Nacrtu-akta-o-proglasenju-zasticenog-podrucja-Platamuni-i-Nacrtu-Studije-zastite.html