header image

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT VODOSNADBIJEVNJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI - BOKOKOTORSKI ZALIV ZA NASELJA RISAN, PERAST, MUO, PRČANJ I STOLIV

13.10.2020.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeće ''Vodovod i kanalizacija Kotor'' d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevnje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali-Bokokotorski zaliv'' za naselja Risan, Perast, Muo, Prčanj i Stoliv.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.

Rok  za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me  je 11.11.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković'' Stari grad, Opština Kotor, dana 06.11.2020. godine, sa početkom u 10 časova.                                                                                      

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

Bojana Petković,dipl.inž.arh.

 

Prilog: Elaborat