header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU ŽIČARE KOTOR– LOVĆEN SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

09.06.2022.

Poštovani,

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner – Žičara Kotor 1350, Vojislavljevića br.81, Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Žičare „Kotor– Lovćen“ sa pratećim sadržajima, na lokaciji KO Dub, KO Škaljari 2, KO Mirac – Opština Kotor i KO Njeguši – Prijestonica Cetinje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne bštine, Opština Kotor, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Prijestonica Cetinje, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 17.06.2022. godine.

v.d. sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković, dipl.inž.arh

Povezane vijesti