header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU KABLOVSKOG VODA 2X110 KV OD TS 110 - 35 KV RADOVIĆI DO STUBA 170 DALEKOVODA 110 KV TIVAT – LASTVA, OPŠTINA TIVAT I KOTOR

12.04.2021.

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo Vas da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnio Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kablovskog voda 2x110 kV od TS 110/35 kV Radovići do stuba 170 dalekovoda 110 kV Tivat – Lastva, Opština Tivat i Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 19.04.2021.godine.

S poštovanjem,
Nikola Medenica
D I R E K T O R

Kontakt osoba.
Emir Redžepagić, Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 517: +382 68833660

Prilog:Dokumentacija za odlučivanje o procjeni uticaja na ŽS 110kV

Povezane vijesti