header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE NDTS 10 - 0.4 KV 1X630KVA KAVAČ 6 SA UKLAPANJEM U 10KV MREŽU, NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 485 I 1131 KO KAVAČ, U ZAHVATU DUP - A KAVAČ, OPŠTINA KOTOR

16.09.2020.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je „Crnogorski Elektrodistributivni Sistem“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje NDTS 10/0.4 kV 1x630kVA „Kavač 6“ sa uklapanjem u 10kV mrežu, na katastarskoj parceli broj 485 i 1131 KO Kavač, u zahvatu DUP-a Kavač,Opština Kotor. U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me .

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 18.09.2020.godine. Primjedbe i sugestije slati na mail emir.redzepagic@epa.org.me

 

S poštovanjem,

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine

         Bojana Petković

Povezane vijesti