header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA UZGAJALIŠTE RIBA (ORADA I BRANCIN), DRAŽIN VRT LOKACIJA 6.2, KATASTARSKA PARCELA 1243 - 1 KO ORAHOVAC II, OPŠTINA KOTOR

08.06.2020.

Crna Gora Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uzgajalište riba (orada i brancin), Dražin vrt lokacija 6.2, katastarska parcela 1243/1 KO Orahovac II, Opština Kotor

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Preduzeće: „COGIMAR“ d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uzgajalište riba (orada i brancin), Dražin vrt lokacija 6.2, katastarska parcela 1243/1 KO Orahovac II, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 16.06.2020.godine.


Kontakt osoba
Jasmina Janković-Mišnić, Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 517: +382 67 807 382
mail: jasmine.jankovic@epa.org.me