Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT VODOSNADBIJAVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU - VERIGE - RISAN

15.05.2023.

Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2 – Izgradnja novog glavnog tranzitnog cjevovoda od Veriga do Risna-faza I (mjera KO 01)’’

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:  

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''Vodovod i kanalizacija Kotor'' d.o.o. Kotor, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2 – Izgradnja novog glavnog tranzitnog cjevovoda od Veriga do Risna-faza I (mjera KO 01)’’.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i e-mail adresu: bastina@kotor.me je 24.05.2023. godine.

 

v.d. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine         

                                                                                     Bojana Petković,dip.inž.arh.