Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽAVANJU JAVNE RASPRAVE ZA BRDO VRMAC

13.09.2022.

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor

OBAVJEŠTAVA JAVNOST I VLASNIKE NEPOKRETNOSTI NA PODRUČJU BUDUĆEG ZAŠTIĆENOG PODRUĆJA – PARK PRIRODE ″VRMAC″

da se Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor broj 01-018/22-13855/1, od 07.09.2022.godine, javna rasprava o Nacrtu Odluke o predlogu za proglašavanje Parka prirode „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Odluke) i Nacrtu Studije zaštite brda „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Studije) produžava do 11.11.2022.godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke i Nacrt Studije je moguće izvršiti:
putem web-sajta Opštine Kotor – www.kotor.me
u štampanoj formi u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova.

Pozivamo vas da uzmete učešće u predmetnoj javnoj raspravi, date svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koji se dostavljaju u pisanoj formi:
putem pošte na adresu Opština Kotor, Stari grad 317 – Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine
direktno na šalteru Građanskog biroa Opštine Kotor,
na e-mail: marina.krivokapic@kotor.me .

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na tel. br. 032/322-321 - Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine.

v.d. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Bojana Petković, dipl.inž.arh