header image

PROGRAM JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKALNE MREŽE PLANINSKIH STAZA NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR

11.05.2020.

Skupština Opštine Kotor, na 39 sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine, donijela je Zaključak broj 11-016/20-5800 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o utvrđivanju lokalne mreže planinskih staza na području Opštine Kotor, i istu stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine shodno navedenom Zaključku, donio je:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  1. Povodom Nacrta Odluke o utvrđivanju lokalne mreže planinskih staza na području Opštine Kotor organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana počev od 11.05.2020. godine zaključno sa 25.05.2020. godine.
  2. Nacrt navedene odluke objaviće se na internet stranici Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.
  3. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine.
  4. Usljed trenutne situacije povodom virusa COVID-19, centralna javna rasprava neće biti održana, a svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti predloge, prigovore, sugestije i mišljenja poštom, preko Građanskog biroa Opštine Kotor radnim danima od 08.00h do 11.00h, ili putem e-maila: bastina@kotor.me do 25.05.2020.godine.
  5. Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

 

Povezane vijesti