header image

PROSTORNI PLAN CRNE GORE I PRODUŽENJE MORATORUIJUMA NA IZGRADNJU OBJEKATA U GRANICAMA KULTURNO - ISTORIJSKOG PODRUČJA KOTORA UPISANOG NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE UNESCO

29.01.2019.

PROSTORNI PLAN CRNE GORE I PRODUŽENJE MORATORUIJUMA NA IZGRADNJU OBJEKATA U GRANICAMA KULTURNO-ISTORIJSKOG PODRUČJA KOTORA UPISANOG NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE UNESCO

Vlada Crne Gore je na osnovu čl. 16 i 24 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) na sjednici od 20. decembra 2018. godine donijela Odluku o izradi Prostornog plana Crne Gore ( Sl. list Crne Gore broj 82/18).

Član 4 ove Odluke odnosi se UNESCO područje i glasi:

Zabranjuje se građenje na dijelu prostora u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, upisanog 1979. godine na Listu svjetske baštine UNESCO.

Odredba stava 1 ovog člana ne odnosi se na objekte koji se rekonstruišu radi sanacije, održavanja i korišćenja, u okviru postojećih horizontalnih i vertikalnih gabarita i koji su izgrađeni u skladu sa zakonom, na izgradnju objekata infrastrukture, kao ni na prostor obuhvaćen Urbanističkim projektom Perasta i Urbanističkim projektom Starog jezgra Kotora.

Prostor iz stava 1 ovog člana dat je članom 2 Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora ("Službeni list Crne Gore", br. 56/13 i 13/18).

Zabrana građenja primjenjivaće se do donošenja Plana, a najduže u trajanju od 24 mjeseca.

Sastavni dio Odluke je Programski zadatak.

Još uvijek nije donesena Odluka o određivanju rukovodioca izrade Plana.